Digital Special Collection Portal

Wadah Pemikiran Dan Konsep Kepercayaan Dalam Sastera Lisan Bagi Masyarakat Asli Jah Hut


Citation

Sarip, Intan Sazima (2021) Wadah Pemikiran Dan Konsep Kepercayaan Dalam Sastera Lisan Bagi Masyarakat Asli Jah Hut. Final Year Project thesis, Universiti Malaysia Kelantan. (Submitted)

Abstract

Kajian ini merupakan satu penyelidikan tentang wadah pemikiran dan konsep kepercayaan dalam sastera lisan bagi masyarakat Orang Asli Jah Hut. Kajian megemukakan tiga objektif utama iaitu mengenal pasti sastera lisan masyarakat Orang Asli Jah Hut di Temerloh Pahang. Seterusnya, menganalisis kepentingan sastera lisan Orang Asli Jah Hut di Temerloh Pahang. Selain itu, mengkaji kepentingan sastera lisan terhadap generasi muda Orang Asli di Temerloh Pahang. Kajian menggunakan pendekatan teori Budaya kerana teori ini berdekatan dengan masyarakat. Kajian memberi fokus kepada sastera lisan iaitu cerita rakyat. Hasil kajian mendapati sastera lisan masyarakat Orang Asli Jah Hut terdiri daripada tiga jenis cerita utama iaitu cerita bintang, cerita asal usul dan cerita jenaka. Kepentingan sastera lisan masyarakat orang Asli Jah Hut adalah sebagai sumber pendidikan dan hiburan. Sastera lisan banyak memberikan manfaat kepada generasi muda misalnya dalam membentuk tingkah laku yang lebih baik dan keperibadian yang positif. Dapatan kajian mencadangkan agar lebih banyak kajian dijalankan berkaitan sastera lisan masyarakat orang asli ini. Hal ini kerana sastera lisan merupakan warisan dan khazanah turun temurun sejak dulu yang perlu dipertahankan.

Download File / URL

[thumbnail of INTAN SAZIMA A-P SARIP (C18A0078).pdf] Text
INTAN SAZIMA A-P SARIP (C18A0078).pdf - Published Version

Download (2MB)

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2021
Number of Pages: 65
Supervisor: Puan Afidatul Syazwani Binti Afandi
Programme: Ijazah Sarjana Muda Pengajian Warisan Dengan Kepujian
Institution: Universiti Malaysia Kelantan
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/4035
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2