Digital Special Collection Portal

Penglibatan Komuniti Setempat Dalam Pemuliharaan Tapak Warisan di Taiping, Perak.


Citation

Siti Nur ‘Aliah Kamarul Bahrin (2022) Penglibatan Komuniti Setempat Dalam Pemuliharaan Tapak Warisan di Taiping, Perak. Final Year Project thesis, Universiti Malaysia Kelantan (UMK).

Abstract

Kajian ini dijalankan merujuk kepada tiga objektif yang dinyatakan dalam kajian iaitu meneroka sejarah pembentukan Taman Tasik Taiping, Perak, menghuraikan penglibatan komuniti setempat dalam pemuliharaan Taman Tasik Taiping, Perak dan menganalisis potensi Taman Tasik Taiping, Perak sebagai salah satu tapak warisan alam semulajadi di Malaysia. Kaedah kajian yang digunakan ialah kuantitatif iaitu kaedah tinjauan yang menggunakan kaedah soal selidik kaedah kuantitatif ini menggunakan Google Form dalam menyebarkan borang soal selidik kepada komuniti setempat. Kajian ini menggunakan Teori Ekologikal Kelly (1968) kerana teori ini berkaintan dengan psikologi komuniti setempat dan bersesuai dengan tajuk kajian yang melibatkan komuniti setempat. Hasil kajian mendapati penerimaan yang positif oleh komuniti setempat, maklum balas dalam menjawab soal selidik yang diberikan amat baik kerana penglibatan komuniti yang terdiri daripada pelbagai latar belakang.

Download File / URL

[thumbnail of Siti Nur 'Aliah Kamarul Bahrin.pdf] Text
Siti Nur 'Aliah Kamarul Bahrin.pdf

Download (2MB)

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2022
Number of Pages: 105
Supervisor: Dr. Daeng Haliza Binti Daeng Jamal
Programme: Ijazah Sarjana Muda Pengajian Warisan dengan Kepujian
Institution: Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/3778
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2