Digital Special Collection Portal

Kajian Reka Bentuk Konsep Sofa Ergonomik Dengan Pendekatan Persepsi Pengguna, Pengeluar Dan Pengedar : Di Negeri Kelantan


Citation

Ahmad Hafizi Bin Abdul Nasir (2017) Kajian Reka Bentuk Konsep Sofa Ergonomik Dengan Pendekatan Persepsi Pengguna, Pengeluar Dan Pengedar : Di Negeri Kelantan. Masters thesis, Fakulti Teknologi Kreatif Dan Warisan.

Abstract

Reka bentuk konsep sofa telah lama bertapak dalam industri pembuatan di Malaysia. Perkembangan ini selari dengan hasrat kerajaan yang mahu memperkasakan industri pembuatan perabot dalam menjana proses reka bentuk produk. Reka bentuk sofa yang sedia ada pada masa kini kebanyakannya tidak mengambil kira aspek ergonomik dan juga keperluan pengguna di Malaysia. Matlamat utama penyelidikan ini adalah untuk membangunkan sebuah reka bentuk konsep sofa ergonomik dengan pendekatan persepsi pengguna, pengeluar, dan pengedar di negeri Kelantan dengan mengenal pasti ciri-ciri ergonomik dan kaedah konseptual yang paling sesuai untuk diterapkan dalam proses pembangunan reka bentuk konsep sofa ergonomik. Kajian dilaksanakan melalui tinjauan berbentuk soalan kaji selidik yang mengandungi beberapa bahagian soalan berkaitan spesifikasi asas pembangunan reka bentuk konsep sofa ergonomik. Tinjauan soalan kaji selidik ini mengambil masa selama 6 bulan melibatkan 90 orang responden dari masyarakat setempat di negeri Kelantan. Responden tersebut dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu seramai 30 orang pengguna sofa, 30 orang wakil pengeluar sofa dan 30 orang wakil pengedar sofa. Data yang diperoleh dikumpul di pecahkan mengikut kumpulan dan peratusan skala kekerapan dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 20. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pembangunan reka bentuk konseptual sofa sangat dipengaruhi dengan ciri-ciri ergonomik terutama pada bahagian keselesaan fizikal pengguna yang akan menjadikannya satu kelebihan yang sempurna berbanding dengan produk kerusi sofa yang sedia ada di pasaran. Dapatan kajian kemudiannya diterjemahkan dalam bentuk spesifikasi atau penyata reka bentuk dalam membangunkan lakaran asas agar selari dengan konsep ergonomik dan kehendak pengguna, pengeluar dan pengedar. Kajian ini memberi satu impak yang sangat besar dalam pembangunan reka bentuk konseptual sofa, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan kualiti dan nilai tambah pembuatan industri perabot di Malaysia.

Download File / URL

[thumbnail of KAJIAN REKABENTUK KONSEP ..pdf] Text
KAJIAN REKABENTUK KONSEP ..pdf

Download (9MB)

Additional Metadata

Item Type: UMK Etheses
Collection Type: Thesis
Date: 2017
Number of Pages: 205
Supervisor: Prof Madya Ir. Dr. Ahmad Rasdan Ismail
Programme: Ijazah Sarjana Sastera
Institution: Fakulti Teknologi Kreatif Dan Warisan
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/8806
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2