Digital Special Collection Portal

Kajian terhadap penggunaan unsur-unsur kepercayaan dalam mantera melayu.


Citation

Mohd Basri Aziz (2010) Kajian terhadap penggunaan unsur-unsur kepercayaan dalam mantera melayu. Undergraduate Final Project Report thesis, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan (FTKW). (Submitted)

Abstract

Projek penyelidikan ini adalah usaha untuk mendedahkan dan mengenalpasti penggunaan unsur kepercayaan dalam mantera melayu yang lampau.Kepercayaan ini dapat dilihat daripada kebanyakan perubatan tradisional melayu.Perubatan cara ini tidak menggunakan rawatan secara saintifik malahan kadang-kadang hanya menggunakan mantera untuk mengubati sesuatu jenis penyakit.Semua bangsa di dunia ini mempunyai cara perubatan tradisional masing-masing.Di Malaysia,cara perubatan tradisional mempunyai banyak jenis dan setiap kaum mempunyai caranya yang tersendiri.Mantera ini telah menjadi salah satu komponen wajib dalam sesuatu perubatan tradisional melayu seperti mantera perbomohan, mantera pakaian diri dan kegunaan mantera dalam ritual.Walaupun begitu, pada hari ini, penggunaan mantera ini tidak lagi dianggap salah satu cara perubatan yang betul setelah masyarakat melayu mengalami perubahan dalam kepercayaan.Masyarakat melayu telah melalui beberapa fasa perubahan dalam sistem kepercayaannya.Antaranya, masyarakat melayu telah menganuti kepercayaan animisme, Buddha, Hindu dan Islam.Daripada kempat-empat kepercayaan yang telah disebutkan, Islam merupakan agama yang telah memberikan kesan dan impak yang mendalam bagi kehidupan masyarakat melayu.Sejak kedatangan Islam, kebanyakan mantera melayu telah mengalami perubahan yang ketara dari segi penggunaan unsur kepercayaan iaitu menerapkan unsur Islam dengan menggunakan Al-Quran dan doa puji-pujian yang diterima dalam Islam.Namun begitu,terdapat juga penggunaan unsur mantera melayu yang telahpun dicampur adukkan dengan kepercayaan lama tetapi telahpun disilamisasikan.Melalui perubahan kepercayaan ini,adakah mantera melayu ini masih lagi boleh diterima oleh masyarakat dan haruskah mantera ini dipelihara sebagai khazanah warisan tradisi lisan masyarakat melayu.

Download File / URL

Full text not available from this repository.

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2010
Number of Pages: 61
Supervisor: Dr. Syed Abdullah Bin Syed Sulaiman
Programme: Ijazah Sarjana Muda Pengajian Warisan Dengan Kepujian
Institution: Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan (FTKW)
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/7275
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2