Digital Special Collection Portal

Kajian terhadap struktur teknik yang terdapat dalam anyaman mengkuang dan pandan


Citation

Ab Osman Mohd Faizal (2010) Kajian terhadap struktur teknik yang terdapat dalam anyaman mengkuang dan pandan. Undergraduate Final Project Report thesis, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan (FTKW). (Submitted)

Abstract

Projek penyelidikan yang dijalankan bertujuan untuk melihat unsur-unsur serta bentuk-bentuk yang terdapat di dalam seni anyaman khususnya seni anyaman mengkuang dan pandan.Faktor penarik pengkaji menjalankan penyelidikan mengenai seni kraf anyaman ini ialah kerana pengkaji mendapati seni ini dilihat semakin kurang diminati serta diceburi oleh generasi sekarang terutamanya golongan belia.Langkah yang diambil pengkaji ini adalah bertujuan untuk memperbanyakkan lagi buku rujukan mengenai seni kraf anyaman serta mempertahankan seni warisan ini agar ianya tidak pupus.Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti unsur-unsur serta corak-corak yang terdapat pada seni anyaman ini.Kajian yang dilakukan pengkaji ialah kaedah kualitatif dengan menggunakan kaedah pengumpulan data dimana ianya dikumpul dan dihuraikan semula mengikut skop yang dikehendaki pengkaji.Manakala hasil maklumat dan data diperolehi melalui responden kajian yang terdiri daripada para penganyam serta penduduk kampung sekitar kawasan Tumpat dengan menggunakan kaedah temuramah serta pemerhatian disekitar kampung bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat.

Download File / URL

Full text not available from this repository.

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2010
Number of Pages: 57
Supervisor: Prof. Madya Mohamad Najib Bin Md. Nor
Programme: Ijazah Sarjana Muda Pengajian Warisan Dengan Kepujian
Institution: Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan (FTKW)
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/7243
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2