Digital Special Collection Portal

Rekabentuk pembungkusan produk makanan kerepek pisang di Kelantan


Citation

Fatin Zalikha Che Azemi (2015) Rekabentuk pembungkusan produk makanan kerepek pisang di Kelantan. Undergraduate Final Project Report thesis, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan (FTKW). (Submitted)

Abstract

Kajian ini adalah mengenai kajian kepentingan pembungkusan rekabentuk pembungkusan kerepek pisang yang dijalankan di sekitar Kota Bharu,Kelantan.Penyelidikan juga dibuat dengan tujuan menghasilkan rekabentuk pembungkusan kerepek pisang yang lebih menarik memberi kemudahan dan penggunaan elemen-elemen grafik yang berkesan ke atas pembungkusan produk kerepek pisang.Persampelan kajian dijalankan secara peringkat umur.Kajian ini berbentuk deskriptif dan ditafsir secara kuantitatif.Pengkaji mendapat maklumat melalui pengedaran borang soal selidik kepada responden.Soal selidik adalah berdasarkan soalan tertutup iaitu 'YA' atau 'TIDAK'.Soal selidik dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu bahagian pertama yang melibatkan latar belakang responden.Manakala bahagian kedua penilaian tahap penerimaan pembungkusan produk.Soalan bahagian ketiga pula adalah berdasarkan penilaian tahap material produk yang dicadangkan.Berdasarkan analisis dapatan kajian,faktor kejelasan penambahbaikan rekabentuk pembungkusan berjaya.Seramai 90% responden jelas tentang masalah pembungkusan sedia ada dan perlu pembungkusan yang baharu dan menarik.Dengan adanya kaian ini,pihak pengeluar dapat memainkan peranan masing-masing agar masalah ini dapat dikawal bersama-sama dan pembungkusan produk IKS dapat ke peringkat yang lebih tinggi setanding jenama terkenal.

Download File / URL

Full text not available from this repository.

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2015
Number of Pages: 79
Supervisor: Nuzul Haqimi Muhammad
Programme: Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif Dengan Kepujian
Institution: Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan (FTKW)
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/6968
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2