Digital Special Collection Portal

Peranan poster dalam mempromosikan industri pelancongan negeri Kelantan.Sejauhmanakah ianya berkesan kepada para pelancong.


Citation

Nik Emi Rosyaida, Raja Nik Lah (2012) Peranan poster dalam mempromosikan industri pelancongan negeri Kelantan.Sejauhmanakah ianya berkesan kepada para pelancong. Undergraduate Final Project Report thesis, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan (FTKW). (Submitted)

Abstract

Poster merupakan media cetak yang popular dalam kalangan masyarakat kita seharian.Poster memainkan peranan penting dalam apa jua sekalipun baik untuk menyampaikan maklumat,untuk mengiklankan sesuatu dan sebagainya.Penyampai sesuatu maklumat atau info di dalam poster tidak akan sempurna sekiranya tidak menitikberatkan elemen seperti visual,warna,tipografi dan juga reka letak.Sebagaimana yang kita semua tahu bahawa negeri Kelantan sememangnya kaya dengan sumber alam semulajadi,bebas daripada kesibukan kota dan juga bebas dari pencemaran alam.Negeri Kelantan merupakan tempat yang paling sesuai untuk dijadikan kawasan plihan pelancongan.Di dalam kajian pengkaji,pengkaji memfokuskan kepada tiga kawasan pelancongan di negeri Kelantan iaitu kawasan bandar,kawasan pesisiran pantai,dan kawasan pedalaman.Kawasan bandar meliputi Pasar Siti Khadijah,Istana Jahar(Muzium Adat Istiadat Diraja Kelantan),Bank Kerapu,Pasar Wakaf Che Yeh dan sebagainya.Manakala di kawasan pesisiran pantai pula merangkumi Pantai Sri Tujuh,Pantai Irama,Pantai Melawi dan Pantai Cahaya Bulan.Kawasan pedalaman pula seperti Gunong Stong,Jeram Linang,hutan lipur Bukit Bakar,Lata Rek dan juga Lata Hujan.Pengkaji akan mengagihkan borang kaji selidik kepada 220 orang responden yang berada di luar dari negeri Kelantan.Borang kaji selidik akan di agihkan secara rawak kepada responden.Sebagai kesimpulannya,poster memainkan peranan penting dalam mempromosikan industri pelancongan di negeri Kelantan kepada pelancong.Disamping itu,kajian ini juga menitikberatkan rekabentuk visual terhadap kalendar aktiviti seperti permainan tradisional Kelantan.Kajian ini dibahagikan kepada 5 bahagian iaitu pengenalan,sorotan kesusasteraan,kajian metodologi,keputusan analisis,perbincangan dan rumusan.

Download File / URL

Full text not available from this repository.

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2012
Number of Pages: 107
Supervisor: Dr. Abdullah Sani Bin Kamaluddin
Programme: Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif Dengan Kepujian
Institution: Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan (FTKW)
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/6825
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2