Digital Special Collection Portal

Mereka bentuk perabot kontemporari berunsurkan Baba Nyonya


Citation

Khairunazrah Abdul Razak (2015) Mereka bentuk perabot kontemporari berunsurkan Baba Nyonya. Undergraduate Final Project Report thesis, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. (Submitted)

Abstract

Reka bentuk meja sudut Kontemporari dipengaruhi oleh reka bentuk perabot Baba Nyonya merupakan tajuk kajian yang dilaksanakan oleh pengkaji.Kajian ini mengaplikasikan reka bentuk cucuk sanggul Baba Nyonya dalam rekaan perabot/side table.Penerapan elemen Baba Nyonya adalah untuk menggambarkan identiti Baba Nyoya seperti kita sedia maklum Baba Nyonya merupakan masyarakat yang amat dikenali di negeri melaka,maka penerapan elemen Baba Nyonya bertepatan dengan objektif utama kajian iaitu untuk menghasilkan satu perabot yang beridentitikan masyarakat Baba Nyonya.Hal ini penting kerana secara tidak langsung dapat menggambarkan Melaka sebuah negeri yang penuh dengan kesenian,tambahan lagi Melaka ini merupakan salah satu tempat pelancongan di Malaysia dan menjadi tumpuan pelancong tempatan mahupun pelancong asing,keadaan ini secara tidak langsung dapat memperkenalkan keunikan Melaka kepada mereka semua.Kaedah yang digunakan dalam proses mereka bentuk perabot/side table ialah Biomimikri.Biomimetik atau biomimikri adalah tiruan daripada model atau influence,sistem dan unsur-unsur alam semulajadi.

Download File / URL

Full text not available from this repository.

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2015
Number of Pages: 82
Supervisor: Muhammad Ezran Bin Zainal Abdullah
Programme: Rekabentuk Perindustrian
Institution: Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/6718
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2