Digital Special Collection Portal

Kajian dalam mempromosikan kuih tradisional Jala Mas Kelantan.


Citation

Nor Afifah Hanim, Ag Lah (2015) Kajian dalam mempromosikan kuih tradisional Jala Mas Kelantan. Undergraduate Final Project Report thesis, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. (Submitted)

Abstract

Kajian ini memberi tumpuan kepada mempromosikan kuih tradisional Jala Mas melalui penghasilan poster.Tiada hebahan serta promosi yang berterusan terhadap kuih tradisional Jala Mas ini pada umum masyarakat negeri Kelantan.Penyelidik terlebih dahulu membuat kajian terperinci sebelum menghasilkan sebuah poster.Pelbagai langkah telah di ambil untuk menghasilkan poster mempronmosikan kuih tradisional Jala Mas.Bermulanya kajian penyelidik membuat penyelidikan di kawasan yang terdapat kuih tradisional Jala Mas iaitu di Pasar Siti Khadijah,di Kota Bharu.Temu bual penyelidik dengan beberapa orang peniaga dan pembeli kuih Jala Mas kawasan Pasar Siti Khadijah untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat berkaitan dan mengedarkan borang soal selidik kepada masyarakat sekitar.Hasil kajian,penyelidik mendapati medium poster mencatatkan jumlah paling tinggi hasil edaran borang soal selidik dan temu bual masyarakat.Beberapa lakaran hasil idea penyelidik dalam menghasilkan poster yang bersesuaian dan mudah difahami masyarakat.Ia juga bertujuan untuk mengenalpasti poster yang sesuai untuk mempromosikan kuih tradisional Jala Mas kepada masyarakat.Sebagai seorang yang mempunyai latar belakang dalam komunikasi visual,penyelidik mengambil langkah memperkenalkan kuih tradisional Jala Mas melalui medium penyampaian poster.Selari dengan pendekatan pelbagai kajian terdahulu telah dijalankan untuk memenuhi objektif kajian.Penyelidik perlu membuat kajian terperinci jenis-jenis poster dan konsep yang perlu digunakan untuk menarik minat masyarakat.Dengan adanya medium poster yang bersesuaian dan penggunaan grafik yang menarik mampu menarik perhatian dan minat masyarakat untuk melihatnya.

Download File / URL

Full text not available from this repository.

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2015
Number of Pages: 74
Supervisor: Nuzul Haqimi Muhammad
Programme: Rekabentuk Komunikasi Visual
Institution: Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/6713
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2