Digital Special Collection Portal

Penghasilan ilustrasi panel hikayat Merong Mahawangsa dalam novel grafik interaktif.


Citation

Shahreiny, Amran (2015) Penghasilan ilustrasi panel hikayat Merong Mahawangsa dalam novel grafik interaktif. Undergraduate Final Project Report thesis, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. (Submitted)

Abstract

Penyelidikan ini dihasilkan bertujuan untuk mengkaji kesesuaian ilustrasi panel di dalam novel grafik interaktif yang bercirikan cerita warisan dalam bentuk animasi sebagai bahan kajian.Dalam kajian yang telah dilakukan,terdapat penyataan masalah yang boleh didapati dalam cerita hikayat warisan sebagai tambahan kajian.Pada masa kini,pengkarya-pengkarya novel grafik di Malaysia,kurang menggunakan mesej yang bercirikan cerita warisan dalam novel grafik interaktif.Terdapat kekurangan dari segi penyusunan imej gambar,teks,pemilihan warna dan lain-lain turut menjadi kajian dalam penyelidikan ini.Penyelidikan ini juga menggunakan data sekunder iaitu data maklumat yang boleh ditemui secara terus dari sumber yang diperolehi dari sumber buku atau pemerhatian.Topik penyelidikan ini juga difokuskan kepada dua penyelidikan iaitu dalam penghasilan ilustrasi panel dan penghasilan novel grafik interaktif.Dalam struktur cerita hikayat novel grafik ini juga,mempunyai permulaan,pertengahan dan akhir penceritaan,serta watak utama yang akan mencetuskan konflik dan kemuncak dalam cerita untuk menarik minat golongan masyarakat dari segi penambahan visual interaktif tambahan.Pengguna diberi beberapa tahap interaksi dengan peristiwa berdasarkan hasil cerita.Hasil pelaksanaan ini,menunjukkan penghasilan ilustrasi panel dalam novel grafik dapat menarik minat golongan muda terhadap novel grafik yang berbentuk warisan budaya hidup dan cerita rakyat yang terdapat di negara kita.

Download File / URL

Full text not available from this repository.

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2015
Number of Pages: 86
Supervisor: Haris Abadi Bin Abdul Rahim
Programme: Multimedia
Institution: Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/6686
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2