Digital Special Collection Portal

Dokumentasi sejarah Masjid Kampung Laut.


Citation

Nur Syuhadah, Ya'acob (2015) Dokumentasi sejarah Masjid Kampung Laut. Undergraduate Final Project Report thesis, FTKW. (Submitted)

Abstract

Kajian ini merupakan satu kajian tentang dokumentari Masjid Kampung Laut.Kajian ini dijalankan bagi menyampaikan informasi tentang sejarah Masjid Kampung Laut kepada masyarakat umum dan pengkaji khususnya.Objektif utama pengkaji memilih tajuk ini adalah untuk membangunkan dokementari tentang Masjid Kampung Laut.Didalam kajian projek penyelidikan ini,pengkaji telah menggunakan kaedah metodologi kualitatif dan kuantitatif.Kaedah pemerhatian,temubual dan soal selidik telah menjayakan pengkaji untuk mendapatkan maklumat yang diingini.Disamping itu,kajian ini mengambil masa yang lama untuk pengkaji menganalisis maklumat yang diperolehi.Hasil daripada kajian yang dijalankan,analisis data menunjukkan sebanyak 79.6% masyarakat di sekitar Kelantan masih tidak tahu tentang sejarah masjid tersebut.Sebagai langkah mengatasi,pengkaji telah memilih medium buku,poster dan video montaj untuk menarik minat pelancong dan masyarakat untuk mengetahui sejarah masjid tersebut.Medium yang digunakan adalah lebih mudah untuk difahami dan dibaca agar maklumat yang ingin disampaikan akan terus sampai kepada audien.

Download File / URL

Full text not available from this repository.

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2015
Number of Pages: 63
Supervisor: Mohd Firdaus Bin Mohd Herrow
Programme: Komunikasi Visual
Institution: FTKW
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/6667
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2