Digital Special Collection Portal

Pembangunan laman sesawang sebagai informasi kesedaran kepada bekalan air di Taman Budaya,Batu Pahat,Johor.


Citation

Nubailah Annur, Noordin (2015) Pembangunan laman sesawang sebagai informasi kesedaran kepada bekalan air di Taman Budaya,Batu Pahat,Johor. Undergraduate Final Project Report thesis, FTKW. (Submitted)

Abstract

Kewujudan pelbagai laman sesawang telah memberikan satu alternatif kepada sesiapa sahaja dalam mengakses maklumat.Kepelbagaian laman sesawang ini memberikan peluang kepada semua lapisan masyarakat untuk memperolehi pengetahuan dari pelbagai sumber,pada bila-bila masa,dipelbagai lokasi dan melalui pelbagai mod persembahan.Kertas kerja kajian ini adalah berdasarkan kepada kajian yang telah dilaksanakan mengenai laman sesawang yang dapat memberikan informasi kepada pengguna tentang kesedaran dan kepentingan air dalam kehidupan kepada pengguna.Walaubagaimanapun terdapat masalah dimana timbulnya kesukaran untuk membangunkan rekabentuk laman sesawang yang dapat memberi kesan kepada pengguna.Hal ini kerana dalam membangunkan rekabentuk laman sesawang perlulah mempunyai taraf kebolehgunaan yang tinggi.Taraf kebolehgunaan laman sesawang boleh dinilai dari aspek kandungan,maklumat pembinaan,rekabentuk antaramuka dan rekabentuk interaksi.Kajian ini telah dilaksanakan untuk mengenalpasti rekabentuk laman sesawang bagi memberikan impak kesedaran kepentingan air kepada pengguna melalui kaedah kajian pengumpulan data secara kuantitatif.Kajian digunakan melalui analisis borang soal selidik yang diedarkan kepada penduduk Taman Budaya,Batu Pahat yang terdiri daripada golongan yang mempunyai masalah penggunaan air.Hasil dapatan kajian mendapati laman sesawang dapat memberi kesan kepada 100% penduduk Taman Budaya yang menyedari kepentingan air melalui penyampaian maklumat yang disampaikan di dalam laman sesawang.Oleh yang demikian,laman sesawang dapat memberikan impak kesedaran dan kepentingan air kepada pengguna.

Download File / URL

Full text not available from this repository.

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2015
Number of Pages: 100
Supervisor: Nik Zulkarnaen Bin Khidzir
Programme: Multimedia
Institution: FTKW
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/6662
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2