Digital Special Collection Portal

Pembangunan web interaktif Wan Su Othman dalam seniman ukiran.


Citation

Norshahira, Ab. Rahman (2015) Pembangunan web interaktif Wan Su Othman dalam seniman ukiran. Undergraduate Final Project Report thesis, FTKW. (Submitted)

Abstract

Pembangunan web interaktif Wan Su Othman adalah projek penyelidikan mengenai aplikasi multimedia web interaktif yang dibangunkan untuk mempromosikan ukiran kayu Wan Su Othman.Persembahan multimedia ini memerlukan penyelidikan yang bukan shaja kepada kemahiran membangunkan aplikasi ini bahkan memerlukan kajian terhadap sejarah ukiran kayu Wan Su Othman.Pendekatan holistik digunakan dalam menjalankan kajian ini iaitu melalui kajian kualitatif dan kuantitatif.Kajian kualitatif ini dibuat dengan kaedah pemerhatian dan kajian kuantitatif pula adalah melalui borang soal selidik.Web interaktif menggunakan konsep minimalis dan tradisional yang mempamerkan konsep 'simple' dan ada unsur tradisional ukiran yang membawa makna sederhana dan tidak terlalu kompleks.Warna yang digunakan untuk menghasilkan medium ini ialah kuning dan coklat.Warna kuning melambangkan semangat dan kekuatan pada sesuatu reka bentuk yang dihasilkan.Manakala warna coklat juga melambangkan sifat 'natural'.Tipografi yang digunakan pada tajuk dalam web interaktif Wan Su Othman pula ialah Trajan Pro,Century Gothic dan tipografi untuk semua teks ialah Century Gothic.Reka bentuk yang dihasilkan menggunakan tipografi yang jelas memudahkan proses pembaca untuk mengetahui dan memahami maklumat yang disampaikan.Oleh itu,pembaharuan web interaktif Wan Su Othman ini diharapkan dapat membantu untuk mengekalkan kesenian ukiran kayu.

Download File / URL

Full text not available from this repository.

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2015
Number of Pages: 85
Supervisor: Dr. Iwan Zahar
Programme: Multimedia
Institution: FTKW
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/6629
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2