Digital Special Collection Portal

Pengiklanan bergerak beras Era Bernas di sekitar Kota Bharu: sejauhmana keberkesanannya


Citation

Mohd Saharuddin Aini (2011) Pengiklanan bergerak beras Era Bernas di sekitar Kota Bharu: sejauhmana keberkesanannya. Undergraduate Final Project Report thesis, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. (Submitted)

Abstract

Pengiklanan bergerak menggunakan kemudahan awam seperti bas dan teksi adalah merupakan satu kaedah promosi yang dapat memberi atau menyampaikan maklumat dengan lebih mudah dan langsung. Tujuan utama kajian ini dibangunkan ialah untuk melihat sejauhmana iklan yang direka (design) pada bahan-bahan bas ataupun teksi dapat memberi impak atau kesan kepada masyarakat di Kota Bharu bagi membeli beras keluaran Era Bernas. Menerusi penyelidikan pengiklanan beregrak ini, ia mungkin dapat menarik minat pembeli dan seterusnya dapat meningkatkan tahap pemasaran beras Era Bernas tersebut. Selain itu, peneyelidikan berasaskan pengiklanan bergerak ini tidak hanya ditujukan atau di jalankan di kawasan dalam bandar sahaja tetapi ia juga di lakukan di kawasan luar bandar. Ini merupakan strategi pemasaran yang cuba dibuat iaitu dengan menumpukan kedua-dua kawasan. Pengiklanan bergerak menggunakan bas dan teksi ini mempu menandingi pelbagai strategi promosi yang lain.

Download File / URL

Full text not available from this repository.

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2011
Number of Pages: 74
Supervisor: Dr. Abdullah Sani Bin Kamaluddin
Programme: Rekabentuk Komunikasi Visual
Institution: Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/5646
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2