Digital Special Collection Portal

Dabus: satu kajian intrinsik


Citation

Samsidah Kulop Mat Nasir (2010) Dabus: satu kajian intrinsik. Undergraduate Final Project Report thesis, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. (Submitted)

Abstract

Malaysia sangat terkenal dengan tarian tradisional yang pelbagai kategorinya mengikut negeri-negeri yang berada di seluruh Malaysia. Pengkaji menjadikan tarian tradisional dari negeri kelahirannya iaitu tarian dabus sebagai satu kajian intrinsik. Namun, tarian ini telah dipinggirkan dari kacamata masyarakatnya kini yang lebih kepada dunia hiburan yang terkini dan moden. Oleh yang sedemikian pengkaji telah membuat penyelidikan yang berteraskan tarian dabus dari satu sudut pandangan nilai intrinsik yang terlihat di sebalik kesenian tarian dabus ini. Tarian dabus merupakan tarian yang melibatkan pelbagai sudut seni yang bercirikan kepada tarian yang menguji tahap kepahlawanan zaman silam. Objektif kajian ini merujuk kepada mengenali sejarah tarian dabus di negeri Perak serta peranan tarian dabus ini sama ada tarian ini turut terlibat di dalam menyumbangkan sosiobudaya dalam masyarakat negeri Perak dari lagu-lagu dan juga zikir zanji yang dilaksanakan ketika persembahan dari segi struktur persembahan mahupun di dalam pantang larangnya. Melalui skop ini, maka pandangan-pandangan daripada sarjana timur dan barat digunakan dalam menilai tarian dabus ini dari segi nilai intrinsiknya. Teori keindahan dijadikan salah satu pegangan di dalam mencari nilai intrisik tersebut yang diperolehi juga turut melalui proses yang melibatkan kaedah penyelidikan yang merangkumi pengumpulan data yang dianalisis terlebih dahulu. keunikan dabus dapat dilihat dari pelbagai aspek keindahannya. Maklumat yang diperolehi dikaryakan di dalam dapatan kajian dan diterjemahkan darisegi sudut intrinsik iaitu bermula daripada struktur persembahan, lagu atau versi dan pantang larang. Melalui tiga pegangan ini, maka tarian dabus dilihat darisegi teori kaindahannya. Dabus satu kajian intrinsik dilihat bahawa tarian ini telah membawa seribu makna dan mempunyai kegunaan dalam kehidupan manusia di persekitarannya bagi mengekalkan tarian dabus ini daripada terus pupus dan di telan arus permodenan. Maka setiap lapisan masyarakat memainkan peranan penting di dalam menjaga khazanah dan warisan Negara.

Download File / URL

Full text not available from this repository.

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2010
Number of Pages: 140
Supervisor: Dr. Syed Abdullah Bin Syed Sulaiman
Programme: Pengajian Warisan
Institution: Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/5476
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2