Digital Special Collection Portal

Persepsi Mahasiswa Universiti Malaysia Kelantan Terhadap Nasi Ambeng Sebagai Makanan Tradisi Masyarakat Jawa


Citation

Rosdi, Fatin Noranneliana (2019) Persepsi Mahasiswa Universiti Malaysia Kelantan Terhadap Nasi Ambeng Sebagai Makanan Tradisi Masyarakat Jawa. Final Year Project thesis, Universiti Malaysia Kelantan.

Abstract

Kajian ini bertujuan meneroka sejarah dan perkembangan masyarakat Jawa di negeri Johor dan menganalisis persepsi mahasiswa UMK Kampus Bachok terhadap pembudayaan makanan tradisi Nasi Ambeng pada masa kini. Selain itu, kajian ini juga bertujuan mengenalpasti langkah pemeliharaan dan pemuliharaan dalam makanan tradisi Nasi Ambeng di Malaysia. Kaedah kajian yang digunakan ialah kaedah kualitatif iaitu kaedah kepustakaan dan kuantitatif iaitu kaedah soal selidik. Bagi menganalisis persepsi mahasiswa Universiti Malaysia Kelantan terhadap Nasi Ambeng sebagai makanan tradisi masyarakat Jawa, Teori Persepsi melalui pendekatan Gibson (1989) digunakan. Menerusi pendekatan Gibson (1989), pengamatan yang diberikan oleh mahasiswa dipengaruhi oleh pancaindera sebagai sistem perseptual dan pendekatan ekologi untuk persepsi visual. Terdapat dua faktor utama mempengaruhi mahasiswa iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Hasil kajian mendapati bahawa Nasi Ambeng di bawa masuk oleh masyarakat Jawa ke Tanah Melayu pada abad ke 19. Makanan tradisi tersebut menjadi wadah untuk menerapkan konsep kesepakatan dan perpaduan dalam kekeluargaan dan kemasyarakatan masyarakat Jawa. Selain itu, majoriti responden berpendapat bahawa makanan tradisi Nasi Ambeng dalam masyarakat Jawa perlu diketahui oleh generasi muda sebagai makanan warisan. Selain itu, responden juga benninat mempelajari penyediaan Nasi Ambeng walaupun bukan berasal dalam kalangan masyarakat Jawa. Oleh itu, langkah yang berkesan dalam memelihara dan memulihara hidangan Nasi Ambeng harus dipergiatkan supaya makanan tradisi tidak diancam permodenan dan kekal menjadi identiti budaya masyarakat Jawa.

Download File / URL

Full text not available from this repository.
Official URL: https://ftkw.umk.edu.my/

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2019
Number of Pages: 67
Supervisor: Cik Daeng Haliza Binti Daeng Jamal
Programme: Ijazah Sarjana Muda Pengajian Warisan Dengan Kepujian
Institution: Universiti Malaysia Kelantan
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/4784
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2