Digital Special Collection Portal

Kajian Pengekalan Fasad Rumah Kedai Di Jalan Ismail, Kota Bahru


Citation

Mohd Ridzuan, Norsyuhada (2019) Kajian Pengekalan Fasad Rumah Kedai Di Jalan Ismail, Kota Bahru. Final Year Project thesis, Universiti Malaysia Kelantan (UMK).

Abstract

Warisan umumnya dikenali sebagai suatu tinggalan daripada generasi terdahulu yang mempunyai nilai, yang boleh diwariskan kepada generasi akan datang. Manakala, pemuliharaan pula dirujuk sebagai satu proses menjaga dan mengawasi sesebuah bangunan warisan dari dimusnahkan atau dibaikpulih tanpa perancangan dan pengurusan yang sistematik. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti ciri-ciri reka bentuk asal fasad rumah kedai, mengkaji tahap pengekalan fasad rumah kedai dan mengenalpasti usaha pemuliharaan fasad rumah kedai di Jalan Ismail, Kota Bharu.
Sehubungan itu, terdapat beberapa masalah yang dikenalpasti dalam kajian ini, antaranya adalah fasad rumah kedai yang kehilangan rupa asalnya dan 'zon budaya' yang akan hilang nilainya.Walhal, rumah kedai adalah satu elemen penting yang menjadi nadi bagi sesebuah bandar. Justeru itu, setiap kajian perlu dilengkapkan dengan data-data yang sahih. Dalam proses pengumpulan data, pengkaji telah menggunakan kaedah pemerhatian, temubual dan kajian perpustakaan. Melalui hasil pengumpulan data, pengkaji dapat menganalisis objektif kajian dan persoalan yang dikemukakan dalam kajian ini. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, pengkaji dapat menyjmpulkan ciri-ciri reka bentuk, tahap pengekalan berserta usaha pemuliharaan yang berlaku di kawasan kajian iaitu Jalan Ismail, Kota Bharu. Kesimpulannya, kepentingan rumah kedai di kawasan kajian, yang pada suatu ketika dahulu pemah dikenali sebagai "zon budaya" ini, perlulah dititikberatkan kerana ianya merupakan suatu tinggalan sejarah yang penting untuk diwariskan kepada generasi akan datang.

Download File / URL

Full text not available from this repository.
Official URL: https://ftkw.umk.edu.my

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2019
Number of Pages: 101
Supervisor: En. Sahrudin Bin Mohamed Som
Programme: Ijazah Sarjana Muda Pengajian Warisan (Konservasi warisan) dengan Kepujian
Institution: Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/4583
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2