Digital Special Collection Portal

Pemeliharaan Warisan Cara Pembuatan Kraftangan Labu Sayong Secara Tradisional Di Perak


Citation

Mohd Badrisam, Nurul Syarina (2019) Pemeliharaan Warisan Cara Pembuatan Kraftangan Labu Sayong Secara Tradisional Di Perak. Final Year Project thesis, Universiti Malaysia Kelantan (UMK).

Abstract

Dalam melaksanakan tugasan projek penyelidikan ini. Pengkaji telah menjalankan kajian yang bertajuk pemeliharaan warisan cara pembuatan kraftangan labu sayong secara tradisional di Perak. Pengkaji telah berjaya memperoleh maklumat, melalui hasil dapatan kajian yang dilakukan di Kampung Kepala Bendang, Kuala Kangsar,
Perak. Melalui kaedah kualitatif seperti analisis dokumen, pemerhatian dan temubual yang dijalankan oleh pengkaji, pengkaji telah berjaya memperoleh maklumat hasil dapatan kajian berdasarkan objektif kajian dan berjaya menjawab segala persoalan kajian yang dijalankan oleh pengkaji dengan baik. Cara pembuatan labu sayong tradisional yang dilakukan berdasarkan hasil dapatan kajian pengkaji adalah menunjukkan proses penghasilan yang betul. Berdasarkan kajian ini, pengkaji telah mengemukakan cadangan cara pemeliharaan warisan bagi mengekalkan cara pembuatan kraftangan labu sayong secara tradisional, supaya cara pembuatan kraftangan labu sayong secara tradisional dapat dipelihara nilai warisannya dan dapat diturunkan serta diwarisi oleh generasi akan datang.

Download File / URL

Full text not available from this repository.
Official URL: https://ftkw.umk.edu.my

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2019
Number of Pages: 161
Supervisor: Tsuji Shyuji
Programme: Ijazah Sarjana Muda Pengajian Warisan dengan Kepujian
Institution: Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/4574
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2