Digital Special Collection Portal

Membangunkan Medium Animasi 2D Sebagai Media Pembelajaran Bagi Pelajar Multimedia Kreatif Di Kolej Komuniti Paya Besar.


Citation

Wardah Aina Ta’yib (2021) Membangunkan Medium Animasi 2D Sebagai Media Pembelajaran Bagi Pelajar Multimedia Kreatif Di Kolej Komuniti Paya Besar. Final Year Project thesis, Universiti Malaysia Kelantan (UMK). (Submitted)

Abstract

Tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk Kajian Terhadap Membangunkan Medium Animasi 2D Sebagai Media Pembelajaran Bagi Pelajar Multimedia Kreatif Di Kolej Komuniti Paya Besar. Kajian ini dikaji mengikut fokus kemahiran secara visualisasi yang penting dalam proses pembelajaran. Penggunaan animasi 2D sebagai media pembelajaran ini menyediakan suasana yang lebih interaktif kepada penggunanya bagi memahami setiap yang mereka lihat dan pelajari. Hal ini kerana memasukkan unsur-unsur Animasi 2D adalah sesuatu yang baik yang mana memberikan banyak elemen yang menarik minat dan pengetahuan bagi pembelajaran pelajar. Penambahan elemen ini dapat memberi pemahaman konsep dan maklumat lebih terperinci dengan adanya karakter kartun sebagai struktur utama dalam penghasilan pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang lebih berkesan. Kebanyakkan pembelajaran menggunakan animasi ini mudah difahami dengan ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada pelajar. Tambahan pula, Multimedia dan Animasi ini sangat berhubungkait antara satu sama lain bagi menghasilkan sebuah sistem pembelajaran yang menyeronokan. Benarlah, bahawa penggunaan pembelajaran animasi ini sangat memainkan peranan yang penting dalam membentuk daya pemikiran pelajar menjadi kuat dan fokus bagi memahami setiap pembelajaran yang disediakan.

Download File / URL

[thumbnail of WARDAH AINA BT TAYIB.pdf] Text
WARDAH AINA BT TAYIB.pdf

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2021
Number of Pages: 87
Supervisor: En. Md Ariff Bin Ariffin
Programme: Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif dengan Kepujian
Institution: Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/4060
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2