Digital Special Collection Portal

Rekabentuk Identiti Korporat Produk Pks Tempatan: Wan Nik Warisan


Citation

Nik Nur Safiah Nik Omer (2021) Rekabentuk Identiti Korporat Produk Pks Tempatan: Wan Nik Warisan. Final Year Project thesis, Universiti Malaysia Kelantan (UMK).

Abstract

Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti penerimaan pengguna terhadap produk perusahaan kecil sederhana (PKS) “Wan Nik Warisan” di Malaysia. Segelintir masyarakat atau pengguna memilih untuk menggunakan produk yang dikeluarkan oleh luar negara. Hal ini telah menyebabkan penurunan terhadap permintaan bagi produk perusahaan kecil sederhana (PKS) iaitu produk tempatan. Selain itu, kajian ini juga akan mengenalpasti cara pembungkusan yang digunakan oleh produk yang dikeluarkan “Wan Nik Warisan”. Cara pembungkusan yang baik dan menarik perhatian pengguna akan memberikan impak yang positif serta dapat memuaskan hati pengguna. Ianya juga boleh menaikkan permintaan pelanggan jika ianya menepati citarasa dan berkualiti. Di samping itu, produk yang dikeluarkan oleh “Wan Nik Warisan” ini juga akan dikenal pasti dari segi reka bentuk logo yang akan memberi impak kepada pengguna. Sesuatu logo yang menarik akan berkesan dengan pengguna boleh mengingati logo produk tersebut. Kajian ini menggunakan kaedah gabungan iaitu kaedah kualitatif iaitu bacaan ilmiah dan sumber rujukan lepas manakala kaedah kuantitatif iaitu soal selidik secara atas talian yang berjumlah 102 responden. Keputusan yang diperolehi daripada soal selidik menunjukkan dapatan analisis kajian yang dijalankan, 86.3% daripada responden bersetuju bahawa penjenamaan semula yang dijalankan adalah bersesuaian dan mencapai objektif yang disenaraikan. Oleh yang demikian, kajian dijalankan untuk mengenalpasti perkara di atas supaya dapat diatasi dan dapat membantu dari segi yang penting dan keberkesanannya.
Kata kunci: perusahaan kecil sederhana (PKS), logo, pembungkusan, penjenamaan semula.

Download File / URL

[thumbnail of NIK NUR SAFIAH BINTI NIK OMER C17A0153.pdf] Text
NIK NUR SAFIAH BINTI NIK OMER C17A0153.pdf

Download (2MB)

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2021
Number of Pages: 63
Supervisor: Dr Tengku Fauzan Binti Tengku Anuar
Programme: Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif
Institution: Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/3973
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2