Digital Special Collection Portal

Pengekalan Wayang Kulit Wong Di Parit Raja, Johor


Citation

Nurul Jannah Binti Hassin (2022) Pengekalan Wayang Kulit Wong Di Parit Raja, Johor. Final Year Project thesis, UNSPECIFIED. (Submitted)

Abstract

Projek penyelidikan ini merupakan satu kajian mengenai “Pengekalan Wayang Kulit Wong Di Parit Raja, Johor. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejarah
dan perkembangan Wayang Kulit Wong di Parit Raja, Johor disamping mengkaji persepsi masyarakat Parit Raja mengenai Wayang Kulit Wong. Selain itu, kajian yang
dijalankan ini bertujuan untuk menganalisis kaedah yang bersesuaian untuk memelihara Wayang Kulit Wong di Parit Raja, Johor. Wayang Kulit Wong merupakan sebuah teater yang menggabungkan tiga elemen penting iaitu seni lakon, tari dan muzik. Wayang Kulit Wong adalah seni persembahan yang datang dari Jawa, Indonesia dan telah dibawa masuk oleh penghijrah Jawa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Persembahannya mencerminkan budaya keturunan Jawa. Wayang Kulit Wong Johor pula persembahan kesenian versi Johor yang menggabungkan Wayang Kulit Wong dan Wayang Kulit Purwo. Persembahan Wayang Kulit Wong di Johor bertujuan hiburan
semata-mata dan tidak berkonsepkan penyembahan. Kajian yang dijalankan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif bagi mendapatkan data dan maklumat. Kajian ini turut menggunakan kaedah pengumpulan data menerusi pelbagai
jenis seperti temubual, soal selidik, kajian lapangan, kaedah kepustakaan dan sumber internet. Hasil dari dapatan kajian membolehkan pengkaji mengetahui sejarah dan perkembangan Wayang Kulit Wong dengan lebih terperinci. Pada akhir bab ini, pengkaji akan mengemukakan beberapa cadangan dan saranan kepada pihak-pihak berkepentingan khususnya dalam memelihara dan mengekalkan kesenian Wayang Kulit Wong agar terus relevan sehingga generasi akan datang.

Download File / URL

[thumbnail of NURUL JANNAH BINTI HASSIN .pdf] Text
NURUL JANNAH BINTI HASSIN .pdf

Download (7MB)

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2022
Number of Pages: 83
Supervisor: Dr. Norazlinda Bt Mohamed Rosdi
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/3754
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2