Digital Special Collection Portal

Unsur Realisme Dalam Ranjau Sepanjang Jalankarya Shahnon Ahmad: Aplikasi Teori Fungsionalisme


Citation

Mohd Zulhar, Mohamad Ezhar Ithdzzuddin (2022) Unsur Realisme Dalam Ranjau Sepanjang Jalankarya Shahnon Ahmad: Aplikasi Teori Fungsionalisme. Final Year Project thesis, Universiti Malaysia Kelantan. (Submitted)

Abstract

Realisme merupakan sebuah realiti gambaran kehidupan masyarakat yang kerap digambarkan oleh penulis teks sastera kontemporari serta berkembang dengan pesat pada hari ini. Unsur realiti adalah satu perkara yang perlu wujud dan diwujudkan oleh pengarang dalam setiap karya sastera untuk menjaga kualiti sesebuah karya itu sendiri. Bilangan pengkarya yang sejati dan dekat dengan masyarakat sangat kurang jumlahnya daripada penulis yang membawa isu tidak perlu dalam masyarakat. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti unsur-unsur realisme dan membincangkan fungsi-fungsi realisme dalam Ranjau Sepanjang Jalan kepada masyarakat seterusnya mengaplikasikan teori Fungsionalisme terhadap unsur realisme dalam teks tersebut. Kaedah kajian yang digunakan untuk menganalisis objektif adalah kualitatif dengan menggunakan beberapa cara iaitu kaedah pemerolehan data dan menganalisis hasil data. Unsur realisme dalam
novel ataupun karya merupakan cerminan penulis yang jujur dan amanah untuk merubah dan memanjangkan sesebuah isu kepada pihak berwajib. Unsur tersebut juga dilihat
sebagai penyeri dan suatu keindahan yang ditafsirkan melalui sebuah penulisan. Unsur realiti yang dibawakan oleh Shahnon Ahmad seperti kekeluargaan, masyarakat, agama, adat dan budaya dalam Ranjau Sepanjang Jalan dapat meningkatkan kualiti serta perkembangan kesusasteraan kontemporari di Malaysia. Realisme yang dipaparkan dalam teks juga dilihat sangat dekat dengan pemikiran dan minda masyarakat berkaitan situasi kemiskinan yang dialami oleh penduduk di pedalaman Kedah, Kelantan, Pahang, Sabah dan Sarawak. Kajian ini diharap dapat memberi perubahan kepada pihak tertentu,
masyarakat serta individu berkaitan kepentingan teks kesusasteraan dalam menyampaikan isu yang benar-benar terjadi dalam masyarakat seterusnya menjaga dan mengharmonikan kehidupan masyarakat di Malaysia.
Kata kunci: Realisme, Ranjau Sepanjang Jalan, Shahnon Ahmad, Fungsionalisme, Talcott Parsons

Download File / URL

[thumbnail of MOHAMAD EZHAR ITHDZZUDDIN BIN MOHD ZULHAR C18A0520.pdf] Text
MOHAMAD EZHAR ITHDZZUDDIN BIN MOHD ZULHAR C18A0520.pdf

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2022
Number of Pages: 100
Supervisor: Dr. Nasirin bin Abdillah
Programme: Ijazah Sarjana Muda Pengajian Warisan (Kesusasteraan Warisan) dengan Kepujian
Institution: Universiti Malaysia Kelantan
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/3684
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2