Digital Special Collection Portal

Kajian Mengenai Kerja-Kerja Konservasi Yang Dijalankan Dalam Mengekalkan Nilai Warisan Yang Terdapat Pada Bangunan Muzium Islam Di Kota Bharu, Kelantan


Citation

Din, Norsyazwani (2022) Kajian Mengenai Kerja-Kerja Konservasi Yang Dijalankan Dalam Mengekalkan Nilai Warisan Yang Terdapat Pada Bangunan Muzium Islam Di Kota Bharu, Kelantan. Final Year Project thesis, Universiti Malaysia Kelantan. (Submitted)

Abstract

Di dalam tesis ini, tajuk yang dipilih adalah berkaitan dengan kerja-kerja konservasi yang dijalankan dalam mengekalkan nilai warisan yang terdapat pada bangunan warisan Muzium Islam di Kota Bharu Kelantan. Muzium Islam merupakan rumah kediamanan bekas Menteri Besar Kelantan iaitu Encik Hassan Bin Mohd Salleh yang merupakan Dato Menteri Negeri Kelantan pada tahun 1990 sehingga 1920.
Bangunan Muzium Islam ini dibina pada tahun 1902 yang menginspirasikan gaya dan ciri-ciri model rumah Melayu Kelantan-Pattani pada abad ke-19 sehingga abad ke-20.
Bangunan ini telah diiktirafkan sebagai pejabat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan pada tahun 1917 sehingga tahun 1990. KDYMM Sultan Ismail Petra Ibni Almarhum Sultan Yahya Petra telah merasmikan Muzium Islam sebagai sebuah Galeri Muzium Islam pada 11 November 1991 sehingga kini. Permasalahan yang diulas dalam kajian ini adalah masyarakat kini kurang mengambil tahu tentang kepentingan nilai warisan, kurang jelas mengetahui tentang sejarah dan latar belakang serta kajian penyelidikan juga kurang dijalankan terhadap bangunan warisan tempatan. Kajian ini memfokuskan kepada objektif kajian iaitu mengenalpasti kesan pemeliharaan bangunan Muzium Islam terhadap masyarakat sekitar, mengkaji kerja-kerja konservasi yang dijalankan dalam mengekalkan nilai warisan serta menghuraikan keistimewaan dan keunikan seni bina bangunan warisan yang terdapat pada Muzium Islam Kelantan. Kaedah metodologi yang digunakan adalah menggunakan sumber data primer iaitu kaedah pemerhatian, kerja lapangan dan kaedah temubual serta data skunder iaitu sumber internet dan perpustakaan. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa kerjakerja konservasi yang dijalankan terhadap bangunan Muzium Islam Kelantan telah mengekalkan nilai warisan yang terdapat pada bangunan Muzium Islam. Hal ini telah dibuktikan berdasarkan data temubual yang diperolehi daripada kesemua informan yang mana mereka bersetuju dengan kenyataan ini. Nilai warisan yang telah dikekalkan dapat dilihat pada hiasan dinding Janda Berhias dinding jendela yang menggunakan teknik Susunan Sireh, ukiran kepala tingkap dan pintu, ukiran tulisan khat dan ukiran andangandang yang bermotifkan Pucuk Rebung.
Kata kunci : Pemeliharaan, seni bina, bangunan warisan,Muzium Islam Kelantan.

Download File / URL

[thumbnail of C18A0595 NORSYAZWANI BINTI DIN.pdf] Text
C18A0595 NORSYAZWANI BINTI DIN.pdf

Download (4MB)

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2022
Number of Pages: 92
Programme: Ijazah Sarjana Muda Pengajian Warisan Dengan Kepujian
Institution: Universiti Malaysia Kelantan
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/3658
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2