Digital Special Collection Portal

Kesan pembelajaran berasaskan Makerspace dalam talian terhadap pengetahuan, motivasi dan penetapan minda pelajar rekabentuk perindustrian


Citation

Azmul Fadhli Kamaruzaman (2022) Kesan pembelajaran berasaskan Makerspace dalam talian terhadap pengetahuan, motivasi dan penetapan minda pelajar rekabentuk perindustrian. Doctoral thesis, Universiti Malaysia Kelantan.

Abstract

Pandemik Covid-19 yang melanda dunia ternyata telah merubah norma kehidupan manusia termasuklah mod pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di universiti. Kesan dari pandemik tersebut telah memaksa berlakunya pertukaran mod pengajaran dan pembelajaran dari mod pembelajaran bersua muka dan teradun kepada mod pembelajaran dalam talian secara penuh. Turut terkesan adalah pembelajaran berasaskan makerspace yang pada asalnya menggunakan ruang fizikal dan ruang maya secara teradun dalam menjalankan aktiviti merekabentuk dan pembuatan prototaip. Berdasarkan hasil kajian lampau, tiada lagi kajian beserta bukti empirikal yang dicadangkan bagi menentukan kesan kaedah pembelajaran ini untuk diterapkan ke dalam kursus-kursus berbentuk studio khasnya dalam bidang rekabentuk perindustrian. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi aspek pengetahuan, motivasi dan penetapan minda pelajar dan menentukan kesan pembelajaran berasaskan makerspace yang dijalankan sepenuhnya di dalam talian terhadap faktor-faktor tersebut. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah eksperimen kuasi kumpulan tidak seimbang dengan ujian pra dan ujian pasca yang berlangsung selama 14 minggu yang melibatkan pelajar pra siswazah rekabentuk perindustrian tahun 3 (n=30) bagi kursus SCP3163 (Eksperimentasi Binaan). Hasil analisa Quade dan ANCOVA mendapati terdapat perbezaan signifikan bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan bagi aspek pengetahuan (p=0.002, h2=0.291), motivasi (p<0.001, ph2=0.622) dan penetapan minda (p<0.001, h2 =0.509) dengan menggunakan kaedah eksperimen kuasi kumpulan tidak seimbang yang dijalankan selama tujuh minggu. Hasil kajian juga mendapati bahawa terdapat peningkatan signifikan skor pencapaian akhir pelajar (p<0.001, d=1.64) antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan berdasarkan hasil ujian t sampel bebas. Pada kesimpulannya, kajian ini membuktikan kesan pembelajaran berasaskan makerspace dalam talian terhadap aspek pengetahuan, motivasi dan penetapan minda perlu diterapkan dan dijadikan kriteria untuk garis panduan bagi kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar rekabentuk perindustrian dan bermanfaat kepada pengkaji, pensyarah dan pembuat dasar bagi dijadikan rujukan.

Download File / URL

[thumbnail of Azmul Fadhli Bin Kamaruzaman.pdf] Text
Azmul Fadhli Bin Kamaruzaman.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (12MB)

Additional Metadata

Item Type: UMK Etheses
Collection Type: Thesis
Date: 2022
Subject Heading: Makerspaces
Subject Heading: Maker movement in education
Subject Heading: Industrial design
Number of Pages: 343
Call Number: TS171.57 .A96 2022 tes
Supervisor: Prof. Ts. Ir. Dr. Ahmad Rasdan Ismail
Programme: Doctor of Philosophy
Institution: Universiti Malaysia Kelantan
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/13315
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2