Digital Special Collection Portal

Kajian Pembuatan Alat Muzik Tradisional Rebab Tiga Tali Di Tumpat Kelantan


Citation

Nur Syuhada Asmaini Mohd Asari (2023) Kajian Pembuatan Alat Muzik Tradisional Rebab Tiga Tali Di Tumpat Kelantan. Final Year Project thesis, Universiti Malaysia Kelantan.

Abstract

Kajian ini dijalankan bagi mengkaji tinjauan terhadap pembuatan alat muzik rebab di daerah Tumpat, Kelantan. Kajian ini merangkumi aspek persepsi masyarakat terhadap alat muzik tradisional rebab. Kajian tentang pembuatan alat muzik tradisional rebab dilakukan menggunakan dua kaedah iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Kajian ini melibatkan data primer dan data sekunder termasuklah pemerhatian, temubual, soal selidik, kajian lepas dan rujukan perpustakaan. Segala persoalan dapat dikenalpasti melalui penemuan di akhir kajian menggunakan metodologi kajian tersebut.

Download File / URL

[thumbnail of NUR SYUHADA ASMAINI BT MOHD ASARI C19A0588.pdf] Text
NUR SYUHADA ASMAINI BT MOHD ASARI C19A0588.pdf

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2023
Number of Pages: 73
Supervisor: Prof. Madya Khairil Anwar Dean Hj.Kamarudin
Institution: Universiti Malaysia Kelantan
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/13116
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2