Digital Special Collection Portal

Kajian Mengenai Faktor Keterikatan Tempat Dalam Mempengaruhi Penglibatan Komuniti Di Pusat Pelancongan Bukit Jugra, Selangor.


Citation

Nur Aisyah Azma Azelan (2023) Kajian Mengenai Faktor Keterikatan Tempat Dalam Mempengaruhi Penglibatan Komuniti Di Pusat Pelancongan Bukit Jugra, Selangor. Final Year Project thesis, Universiti Malaysia Kelantan.

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor keterikatan tempat dalam mempengaruhi penglibatan komuniti di Bukit Jugra, Selangor. Bukit Jugra memiliki aset warisan sejarah dan juga alam semula jadi yang mana ianya terdiri daripada tapak arkeologi, monumen, bangunan warisan dan alam semula jadi fizikal yang berbukit bukau. Bagi pengemar yang meminati sejarah dan juga aktiviti lasak akan terpanggil untuk datang ke Bukit Jugra, Selangor. Namun begitu, terdapat beberapa aspek yang perlu diambil kira dalam mengangkat Bukit Jugra ini sebagai pusat pelancongan seperti faktor keterikatan tempat. Keterikan tempat mementingkan unsur-unsur instrinsik di dalam diri manusia terhadap aspek fizikal sesuatu tempat dan aktiviti sosial yang dilakukan disitu yang mempunyai makna seterusnya dapat membentuk identity terhadap Bukit Jugra. Oleh itu, kajian ini tertumpu kepada aspek fizikal, sosial dan sejarah Bukit Juga dalam mempengaruhi penglibatan komuniti dan juga cabarannya. Kajian ini menggunakan kaedah campuran iaitu kualitatif dan kuantitatif. Kaedah kualitatif melibatkan temu bual dan pemerhatian di lokasi kajian manakala kaedah kuantitatif pula melibatkan penggunaan borang soal selidik. Penetuan sampel adalah menggunakan jadual Krejcie Morgan. Hasil kajian menunjukkan bahawa Bukit Jugra, Selangor berpotensi sebagai pusat pelancongan lestari sekiranya aspek keterikatan tempat ini dititikberatkan dalam pembangunan pelancongan.

Download File / URL

[thumbnail of Nur Aisyah Azma Azelan.pdf] Text
Nur Aisyah Azma Azelan.pdf

Download (3MB)

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2023
Number of Pages: 149
Supervisor: Dr. Suraya Binti Sukri
Programme: Ijazah Sarjana Muda Pengajian Warisan Dengan Kepujian
Institution: Universiti Malaysia Kelantan
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/13113
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2