Digital Special Collection Portal

Kajian Tentang Peranan Galeri Darurat Bukit Kepong Dalam Membangkitkan Semangat Nasionalisme Dalam Kalangan Pelawat


Citation

Nurul Hazirah Supie (2023) Kajian Tentang Peranan Galeri Darurat Bukit Kepong Dalam Membangkitkan Semangat Nasionalisme Dalam Kalangan Pelawat. Final Year Project thesis, Universiti Malaysia Kelantan. (Submitted)

Abstract

Kajian ini membincangkan tentang peranan Galeri Darurat Bukit Kepong dalam membangkitkan semangat Nasionalisme dalam kalangan pelawat. Nasionalisme merupakan salah satu semangat yang perlu ada pada setiap diri seseorang terhadap bangsa dan negara. Hal ini demikian kerana, semangat nasionalisme pada masa kini kurang dititikberat oleh setiap individu termasuk individu yang mengunjung ke Galeri Darurat Bukit Kepong. Oleh itu terdapat beberapa objektif kajian yang memainkan peranan pengkaji dalam membuat penyelidikan. Objektif utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji peranan Galeri Darurat Bukit Kepong dalam membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan pelawat. Kajian ini berpandukan kepada teori oleh Ernest Gellner 1983 iaitu Nations and Nationalism. Kaedah yang digunakan oleh pengkaji adalah kaedah campuran. Dalam kajian ini, kaedah survey menggunakan soalan soal selidik yang telah diaplikasikan dan terdapat seramai 154 responden yang terlibat dan mereka dipilih berdasarkan kaedah persampelan secara rawak mudah. Responden telah membuat pilihan dengan menggunakan skala likert dengan kenyataan yang telah ditetapkan oleh pengkaji. Kajian ini adalah penting bagi pelawat membangkitkan semangat nasionalisme dalam diri setelah berkunjung ke Galeri Darurat Bukit Kepong. Hasil daripada kajian ini harap dapat membantu pihak Galeri Darurat Bukit Kepong untuk menangani isu nasionalisme.

Kata Kunci : Peranan, Galeri Darurat Bukit Kepong, Nasionalisme, Pelawat

Download File / URL

[thumbnail of THESIS NURUL HAZIRAH BINTI SUPIE_C19A0660.pdf] Text
THESIS NURUL HAZIRAH BINTI SUPIE_C19A0660.pdf

Download (2MB)

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2023
Number of Pages: 85
Supervisor: Dr Suraya Binti Sukri
Institution: Universiti Malaysia Kelantan
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/12972
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2