Digital Special Collection Portal

Persepsi Pengunjung Terhadap Koleksi Pameran Di Muzium Negeri, Negeri Sembilan


Citation

Nur Ezanie Che Mat Zin (2023) Persepsi Pengunjung Terhadap Koleksi Pameran Di Muzium Negeri, Negeri Sembilan. Final Year Project thesis, Universiti Malaysia Kelantan. (Submitted)

Abstract

Muzium adalah tempat pengunjung merasai dan berinteraksi dengan setiap koleksi pameran yang dipamerkan. Namun, segelintir orang tidak berminat untuk melawat muzium tersebut kerana pamerannya statik dan terlalu tradisional. Justeru, kajian ini bertujuan untuk memahami persepsi pengunjung terhadap koleksi pameran Muzium Negeri, Negeri Sembilan. Kajian ini mempunyai tiga objektif utama iaitu mengenal pasti koleksi pameran di Muzium Negeri, Negeri Sembilan, untuk menyiasat persepsi pengunjung terhadap koleksi pameran di Muzium Negeri, Negeri Sembilan, dan untuk mengkaji penglibatan pengunjung dalam aktiviti yang disediakan di Muzium Negeri, Negeri Sembilan. Kajian ini menggunakan kaedah campuran, menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif. Seorang responden dari Muzium Negeri telah ditemu bual, manakala 148 responden menjawab soal selidik. Kajian ini menghasilkan beberapa tema, antaranya konsep pameran, koleksi muzium, pelawat dan aktiviti, pemasaran dan keusahawanan, cabaran yang dihadapi oleh muzium dan tugas pekerja muzium. Dapatan kajian ini menunjukkan koleksi pameran menyediakan maklumat sejarah kepada pengunjung. Kajian ini penting dalam memberikan maklumat dan kepakaran kepada profesional muzium dan pihak berkepentingan mengenai koleksi pameran.
Kata kunci: Pelawat, Persepsi, Koleksi, Muzium Negeri.

Download File / URL

[thumbnail of PERSEPSI PENGUNJUNG TERHADAP KOLEKSI PAMERAN DI MUZIUM NEGERI, NEGERI SEMBILAN.pdf] Text
PERSEPSI PENGUNJUNG TERHADAP KOLEKSI PAMERAN DI MUZIUM NEGERI, NEGERI SEMBILAN.pdf

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2023
Number of Pages: 76
Supervisor: DR. AINUL WAHIDA BINTI RADZUAN
Institution: Universiti Malaysia Kelantan
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/12962
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2