Digital Special Collection Portal

Kajian terhadap adat perkahwinan Kaum India Di Tampin, Negeri Sembilan.


Citation

Divyashinidewi A/P Bala Murukan (2023) Kajian terhadap adat perkahwinan Kaum India Di Tampin, Negeri Sembilan. Final Year Project thesis, Universiti Malaysia Kelantan.

Abstract

Kajian ini merupakan satu kajian kes mengenai “Perkahwinan Kaum India di Tampin,Negeri Sembilan”. Perkahwinan kaum india mempunyai keunikan tersendiri dari segi pelbagai sudut yang berbeza sejak dahulu.Walaubagaimanapun, masa berlalu terdapat beberapa cara atau tradisi upacara perkahwinan kaum india telah diubah ikut kesesuaian dan keselesaan mereka berbanding dengan cara tradisional. Namun, cara tradisional sentiasa perlu diikuti supaya tidak dilupakan oleh generasi yang akan datang. Kajian Projek Penyelidikan ini mempunyai beberapa permasalahan seperti pengaruh budaya barat dalam upacara perkahwinan kaum india, pemberian dan penerimaan “dowri” serta kepercayaan sistem astrologi dalam upacara perkahwinan kaum india. Penyelidikan ini dijalankan atas objektif kajian iaitu menganalisis unsur- unsur unik yang terdapat dalam Adat Perkahwinan kaum India secara tradisional, mengkaji proses sebelum, semasa dan selepas Adat Perkahwinan kaum India secara tradisional dan mengenalpasti perubahan yang berlaku dalam upacara perkahwinan kaum india di Tampin, Negeri Sembilan. Kajian ini dilengkapkan dengan hasil dapatan melalui temubual reponden sekitar kawasan kajian. Dengan adanya kajian ini,upacara perkahwinan kaum india dapat dibezakan dari segi tradisional dan secara moden serta menjadi rujukan kepada generasi muda untuk dihargai dan mengikuti dengan baik.

Download File / URL

[thumbnail of DIVYASHINIDEWI AP BALA MURUKAN.pdf] Text
DIVYASHINIDEWI AP BALA MURUKAN.pdf

Download (3MB)

Additional Metadata

Item Type: Undergraduate Final Project Report
Collection Type: Final Year Project
Date: 2023
Number of Pages: 114
Supervisor: Farrah Atikah binti Saari
Institution: Universiti Malaysia Kelantan
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/12957
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2