Digital Special Collection Portal

Corak pemikiran dan personaliti usahawan melayu: kajian kes di Lembah Klang, Malaysia


Citation

Ramlee Abdul Manaf (2021) Corak pemikiran dan personaliti usahawan melayu: kajian kes di Lembah Klang, Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Malaysia Kelantan.

Abstract

Kajian terdahulu mengenai usahawan, kebiasaannya hanya berkisar tentang sikap usahawan serta corak pentadbiran sesuatu perniagaan yang menentukan kejayaan atau kegagalan perniagaan tersebut. Namun, kajian berkaitan minda atau corak pemikiran seseorang usahawan yang menjadi pendorong kepada kejayaan perniagaan kurang diberikan penekanan dan dikaji secara ilmiah. Kajian kualitatif ini telah merungkai persoalan secara menyeluruh tentang apakah corak pemikiran yang dimiliki oleh seseorang usahawan Melayu yang berjaya dan bagaimanakah ciri-ciri pemikiran dan personaliti yang dimiliki oleh setiap informan kajian yang menjurus kepada kejayaan mereka. Kajian dijalankan dengan objektif untuk meneroka corak pemikiran serta ciri-ciri pemikiran yang mempengaruhi kejayaan usahawan Melayu dengan mengguna pakai Teori Minda (ToM), Teori Sebab dan Kesan serta Teori Kecerdasan Pelbagai. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah pengumpulan data melalui pendekatan pemerhatian dan temu bual secara bersemuka yang melibatkan seramai lapan orang informan yang terdiri daripada enam informan lelaki dan dua informan wanita. Dapatan kajian ini dianalisis menggunakan perisian NVIVO11 menunjukkan bahawa, jujur, amanah, takwa, sabar, tabah dan sentiasa berfikiran positif serta tawakal kepada ketentuan Allah menjadi pegangan dan corak pemikiran utama setiap informan terhadap kejayaan mereka. Dapatan daripada kajian ini diyakini dapat memberikan nilai tambah ilmu pengetahuan dan kajian masa hadapan untuk meneroka corak pemikiran usahawan Melayu, Cina dan India di Malaysia terhadap kejayaan mereka.

Download File / URL

[thumbnail of RAMLEE BIN ABDUL MANAF.pdf] Text
RAMLEE BIN ABDUL MANAF.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Additional Metadata

Item Type: UMK Etheses
Collection Type: Thesis
Date: 2021
Subject Heading: Businesspeople
Subject Heading: Personality
Number of Pages: 382
Call Number: HB615 .R36 2021 tes
Supervisor: Prof. Madya Dr. Mohammad Ismail and Prof. Dr. Mohd Rafi Yaacob
Programme: Doctor of Philosophy
Institution: Universiti Malaysia Kelantan
Faculty/Centre/Office: Faculty of Entrepreneurship and Business
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/11084
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2