Digital Special Collection Portal

Responsible tourism, destination sustainability and quality of life among local community.


Citation

Aikal Liyani Mohd Rasdi (2022) Responsible tourism, destination sustainability and quality of life among local community. Doctoral thesis, Universiti Sultan Zainal Abidin.

Abstract

Industri pelancongan adalah salah satu penyumbang penting kepada ekonomi dan sumber utama pendapatan melalui pertukaran wang asing di negara ini. Industri ini bukan sahaja memberi kesan positif terhadap ekonomi, tetapi juga menyumbang kepada pencemaran alam sekitar, impak negatif sosial dan budaya serta kemusnahan habitat. Oleh itu, industri pelancongan perlu memberi penekanan kepada pengurusan lestari serta permintaan terhadap pelancongan bertanggungjawab dari segi sosial, alam sekitar dan ekonomi. Sebagai konsep baru, pelancongan bertanggungjawab dapat meningkatkan usaha pembangunan pelancongan yang lestari dan seterusnya dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat, imej dan daya saing destinasi pelancongan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji kesan kelestarian destinasi sebagai pengantara di antara hubungan pelancongan bertanggungjawab dan kualiti hidup masyarakat tempatan di Cameron Highlands. Kajian deskriptif dan reka bentuk keratan rentas telah digunakan untuk kajian ini. Dalam menyiapkan kajian, 400 soal selidik telah diedarkan di tiga (3) mukim di Tanah Tinggi Cameron, iaitu Ulu Telum, Tanah Rata, dan Ringlet. Data dianalisis dengan menggunakan Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS) versi 23 untuk ujian deskriptif dan statistik inferensi seperti min, kekerapan, ujian-t, ANOVA, korelasi Pearson dan regresi dalam menjawab persoalan kajian. Hasil analisis inferensi seperti ujian-t dan ANOVA menunjukkan bahawa jantina, umur, status perkahwinan, bangsa, dan tahap pendidikan tidak memberikan perbezaan terhadap kualiti hidup. Namun, tempoh menetap di Cameron Highlands mempunyai kesan terhadap kualiti hidup. Berdasarkan ujian korelasi, kajian menunjukkan bahawa pelancongan bertanggungjawab tidak mempunyai hubungan dengan kualiti hidup. Tetapi, terdapat hubungan yang signifikan di antara pelancongan bertanggungjawab dan kelestarian destinasi. Selain itu, kelestarian destinasi juga bertindak sebagai pengantara hubungan di antara pelancongan bertanggungjawab dan kualiti hidup masyarakat setempat. Kajian menunjukkan bahawa kelestarian destinasi adalah fungsi positif kualiti hidup dalam kalangan masyarakat setempat. Oleh itu, kelestarian destinasi diperlukan untuk memberi lebih perhatian kepada kesedaran alam sekitar, kehidupan lestari dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penyelidikan dapat membantu pemegang taruh industri pelancongan untuk melaksanakan strategi pembangunan pelancongan berdasarkan sikap dan kualiti hidup masyarakat setempat kerana komuniti adalah sebahagian daripada pengalaman pelancongan.

Download File / URL

[thumbnail of AIKAL LIYANI BINTI MOHD RASDI.pdf] Text
AIKAL LIYANI BINTI MOHD RASDI.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Additional Metadata

Item Type: UMK Etheses
Collection Type: Thesis
Date: 2022
Subject Heading: Tourism - Research
Subject Heading: Sustainable development
Subject Heading: Responsible tourism
Subject Heading: Destination sustainability
Number of Pages: 271
Call Number: G155.A1 A35 2022 tes
Supervisor: Prof. Dr. Ahmad Puad Mat Som
Programme: Doctor of Philosophy
Institution: Universiti Sultan Zainal Abidin
Faculty/Centre/Office: Faculty of Hospitality, Tourism and Wellness
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/10779
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2