Digital Special Collection Portal

Nilai-nilai murni dalam naratif lisan di Lembangan Sungai Pengkalan Datu, Kelantan: satu penelitian pengkaedahan Melayu


Citation

Mohd Firdaus Che Yaacob (2018) Nilai-nilai murni dalam naratif lisan di Lembangan Sungai Pengkalan Datu, Kelantan: satu penelitian pengkaedahan Melayu. Doctoral thesis, Universiti Malaysia Kelantan.

Abstract

Naratif lisan adalah urutan kronologi penceritaan yang berasal daripada masyarakat, berkembang dalam sesuatu kelompok komuniti pada masa lampau, menjadi ciri khas oleh setiap bangsa yang memiliki budaya beraneka ragam, mencakupi kekayaan budaya dan sejarah milik bangsa secara bersama. Kajian ini dijalankan kerana pengkaji mendapati bahawa masyarakat pendukung masih menganggap naratif lisan sebagai bahan yang tidak berfaedah, penuh dengan kepincangan, rekaan semata- mata dan sekadar memaparkan hiburan kepada pembaca. Sehubungan itu, objektif kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti dan menganalisis nilai-nilai murni yang terkandung dalam naratif lisan di Lembangan Sungai Pengkalan Datu, Kelantan. Seterusnya, analisis terhadap nilai-nilai murni ini turut diaplikasikan dengan pendekatan moral, dakwah dan kemasyarakatan yang terdapat dalam Teori Pengkaedahan Melayu. Selain itu, kajian ini membataskan 43 naratif lisan yang diperoleh daripada informan di Lembangan Sungai Pengkalan Datu, Kelantan sebagai data kajian. Selain itu juga, terdapat 22 naratif lisan daripada teks verbatim yang lain turut dianalisis untuk memastikan kajian ini lebih mantap.Tambahan pula, pendekatan analisis kandungan kualitatif dipilih sebagai kerangka panduan untuk menyempurnakan kajian ini. Dalam kajian ini, penerapan Teori Pengkaedahan Melayu yang diilhamkan oleh Hashim Awang pada tahun 1989 dipilih sebagai gagasan bagi mengukuhkan lagi analisis kajian tersebut. Penelitian dan penghuraian terhadap beberapa aspek merangkumi Pengkaedahan Alamiah dan Pengkaedahan Keagamaan dilaksanakan sebagai deduksi dalam pendekatan kajian. Kajian ini juga berhasil membuktikan beberapa penemuan melalui penelitian terperinci terhadap nilai-nilai murni dalam naratif lisan di Lembangan Sungai Pengkalan Datu, Kelantan yang menjadi sandaran bagi menonjolkan norma-norma kebudayaan Melayu. Sebagai kesimpulannya, hasil dapatan kajian ini membuktikan bahawa naratif lisan di Lembangan Sungai Pengkalan Datu, Kelantan memiliki garapan nilai-nilai murni yang dapat dijadikan sebagai medium pendidikan kepada masyarakat tempatan.

Download File / URL

[thumbnail of 13 Mohd Firdaus Che Yaacob.pdf] Text
13 Mohd Firdaus Che Yaacob.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Additional Metadata

Item Type: UMK Etheses
Collection Type: Thesis
Subjects: G Geography. Anthropology. Recreation > GB Physical geography
Faculty/Centre/Office: Faculty of Creative Technology and Heritage
Depositing User: Repository Admin
Date Deposited: 28 Jan 2019 07:43
Last Modified: 28 Jun 2022 12:20
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/10196
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2