Digital Special Collection Portal

Tok Kenali dalam pembangunan Pendidikan Islam di Kelantan 1908 - 1933


Citation

Ghzali Ismail (2020) Tok Kenali dalam pembangunan Pendidikan Islam di Kelantan 1908 - 1933. Doctoral thesis, Universiti Malaysia Kelantan. (Submitted)

Abstract

Kelantan terkenal sebagai Serambi Mekah dan menjadi tumpuan kerana terdapat ramai ulama yang masyhur termasuk Tok Kenali. Kajian ini membincangkan tentang Tok Kenali dalam pembangunan pendidikan Islam di Kelantan dari tahun 1908 hingga 1933. Objektif kajian adalah untuk mengenalpasti pendekatan dan strategi yang digunakan oleh Tok Kenali untuk mereformasi pendidikan Islam di Kelantan melalui pembaharuan sistem pendidikan pondok dan memperkasakan fungsi Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK). Kajian ini turut memperincikan pemikiran Tok Kenali berkaitan reformasi pendidikan Islam melalui medium penulisan beliau dalam majalah Pengasuh. Kajian ini menggunakan pendekatan penyelidikan sejarah dan perbincangan setiap bab adalah menggunakan kaedah tematik. Kajian penyelidikan di arkib dan perpustakaan dibuat bagi menganalisis sumber-sumber primer termasuk fail rekod, dokumen, surat persendirian, laporan, transkripsi, akhbar dan sebagainya. Penyelidik juga menggunakan kaedah temu bual beberapa responden yang mempunyai pertalian darah dengan Tok Kenali bagi mendapatkan maklumat baru dan menyokong data-data serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tok Kenali. Teknik wawancara yang digunakan oleh penyelidik ialah teknik wawancara berstruktur. Sumber-sumber sekunder seperti kertas kerja, artikel, buku dan kajian ilmiah juga dirujuk bagi memantapkan kajian. Penyelidik menggunakan kritikan sumber untuk memastikan kesahihan sumber dan mencari maklumat tambahan yang tersirat pada sumber. Dapatan kajian menunjukkan Tok Kenali telah berjaya membawa perubahan dalam sistem pendidikan di Kelantan melalui reformasi pendidikan pondok termasuklah sukatan mata pelajaran yang menyamai sukatan di Mekah, kaedah pengajaran dan pembelajaran secara gabungan antara Talaqi dan Halaqah serta teknik pengajaran secara hafalan. Tok Kenali telah memperkasa sistem persekolahan dan institusi keagamaan di Kelantan termasuklah memperkasa Majis Fatwa, meningkatkan kredibiliti Jabatan Mufti, mempelbagaikan kegiatan dakwah di masjid dan sebagainya. Begitulah juga dengan majalah pengasuh yang memuatkan tulisan-tulisan ilmiah Tok Kenali. Tok Kenali menyalur dan meluahkan idea pemikiran pendidikan melalui penulisan dalam majalah Pengasuh yang mempunyai maksud yang tersurat dan tersirat. Tok Kenali menjadikan majalah Pengasuh sebagai salah satu medium yang bercorak penulisan islamiah setanding dengan majalah-majalah lain yang berada di pasaran.

Download File / URL

[thumbnail of Ghzali bin Ismail.pdf] Text
Ghzali bin Ismail.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (6MB)

Additional Metadata

Item Type: UMK Etheses
Collection Type: Thesis
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
Faculty/Centre/Office: Faculty of Language Studies and Human Development
Depositing User: Repository Admin
Date Deposited: 24 Jun 2021 02:49
Last Modified: 28 Jun 2022 10:59
URI: http://discol.umk.edu.my/id/eprint/10086
Statistic Details: View Download Statistic

Edit Record (Admin Only)

View Item View Item

The Office of Library and Knowledge Management, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan.
Digital Special Collection (UMK Repository) supports OAI 2.0 with a base URL of http://discol.umk.edu.my/cgi/oai2